Kullanıcı Sözleşmesi | Kidofun

İşbu Sözleşme KIDOFUN Mobil Uygulaması Üyelik ve Kullanma Sözleşmesidir.

1. Taraflar

İşbu sözleşme, Yeşilce Mahalle Emirşah Sokak no:21 Kağıthane – İstanbul adresinde mukim MilkLab34 Ltd.Şti. ile KIDOFUN Mobil uygulamasına üye/kullanıcı olan kişi arasında düzenlenmiş olup sözleşme dahilinde yararlanan kullanıcının üyelik kaydını tamamladığında ve bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortamda onaylaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, MilkLab34 Ltd. Şti.’ne ait olan KIDOFUN mobil uygulamasında sunulan ve ileride MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından da sunulabilecek olan tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının, ürün ve hizmetler karşılığı varsa ödenecek bedelin ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme kullanıcı ya da üye/kullanıcı tarafından site üzerindeki işlemlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, kullanımlarında ve üyeliklerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında varsa MilkLab34 Ltd. Şti.’ne ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir. Üye/kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye/kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Üyelik bilgileri üye/kullanıcı tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde esas alınacağından üye/kullanıcının bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

2.3 KIDOFUN üzerinden etkinliklerini duyuran/yayınlayan etkinlik mekan/firmaları ile KIDOFUN birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. KIDOFUN, üye/kullanıcılar ( mobil uygulama kullanıcısı ebeveynler) ile etkinlik mekan/firmalarını bir araya getiren bir platform olup; KIDOFUN hiçbir surette mekan etkinliklerinin sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya etkinlik firma/mekânlarının acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

3. Tanımlar

3.1. Mobil Uygulama: Sözleşme konusu mobil uygulamanın ismi “KIDOFUN” olup KIDOFUN isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

3.2. Üye/Kullanıcı: Mobil Uygulama ve internet sitesine işbu sözleşmede belirlenen yol ve yöntemlerle kayıt olup ya da kayıt olmayıp, mobil uygulama ve internet sitesi tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan tüm kişileri ifade etmektedir. Üye/Kullanıcı, hem mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden üye olarak ya da üye olmayarak, KIDOFUN’ın sunduğu etkinlik duyuruları hizmetinden yararlanan, hem de internet sitesi üzerinden üye olarak ya da olmayarak, yine internet sitesi üzerinden etkinlik bilgileri girişi yapıp, mobil uygulamada duyuran/yayınlayan etkinlik mekan/firmalarını ifade eder.

3.3. Uygulamaya Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgilerdir.

3.4. Hizmetler: KIDOFUN uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 5.Maddesinde hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

3.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

3.6. Uygulama Bilgilerim Ekranı/ Portal: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel sayfayı ifade etmektedir.

3.7. Kişisel bilgiler/Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü yazılı ve görsel işaret ve bilgiyi ifade etmektedir.

3.8. Ürün: MilkLab34 Ltd. Şti.’nin KIDOFUN mobil uygulaması üzerinden satışa ve/veya üyelerinin/kullanıcılarına hizmetine sunulan ürünleri ifade eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin/Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Üye/Kullanıcı, üyeliği süresince, "KIDOFUN” hizmetlerinden faydalanırken ve “KIDOFUN"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “KIDOFUN"ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.1.2. “KIDOFUN”a üye/kullanıcı olabilmek için gerçek kişi ve reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden askıya alınmamış ve/veya iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Gerçek kişi ve reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları ve/veya kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, üye/kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacağı gibi üye/kullanıcıya tanınan hak ve menfaatlerden yararlanamazlar. Aksi yönde talep ve işlemler nedeniyle oluşabilecek zararlardan MilkLab34 Ltd. Şti. sorumlu değildir. Üyeliğinin daha önce askıya alınmış veya iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

4.1.3. Üye/kullanıcı, MilkLab34 Ltd. Şti.’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple MilkLab34 Ltd. Şti.'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.1.4. Üyelerin/kullanıcıların, MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin/kullanıcıların sorumluluğundadır. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen üye/kullanıcı sorumludur. MilkLab34 Ltd. Şti. bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Üyelerin/kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin/kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan MilkLab34 Ltd. Şti.'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye/kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, 3 şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde MilkLab34 Ltd. Şti.’ni derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.1.5. Üyeler/kullanıcılar, “KIDOFUN"daki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. MilkLab34 Ltd. Şti., üyeler/kullanıcılar tarafından “KIDOFUN"a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üye/kullanıcı, MilkLab34 Ltd. Şti.’ne verdiği ve/veya KIDOFUN uygulamasındaki ilgili bölümlere sağladığı iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin üyenin/kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı MilkLab34 Ltd. Şti.’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır.

4.1.6. Üyeler/kullanıcılar, MilkLab34 Ltd. Şti.'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye/kullanıcı profillerini, üye/kullanıcı bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

4.1.7. Her kullanıcı/üye, MilkLab34 Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “KIDOFUN" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri vb. çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MilkLab34 Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin/kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "KIDOFUN", üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MilkLab34 Ltd. Şti. doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.8. “KIDOFUN” mobil uygulamasından yararlanmak isteyen kişiler, mobil uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak ve/veya Facebook hesapları ile bağlanarak mobil uygulamaya üye olabilirler. Etkinlik mekan/firmaları ise Kidofun web sitesi üzerinden üyelik formunu doldurarak üye olabilirler. Kullanıcı/üyeler uygulamaya e-posta/Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

4.1.9. MilkLab34 Ltd. Şti.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye/Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye/Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile MilkLab34 Ltd. Şti.’nin uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

4.1.10. Üye/kullanıcı işbu uygulamanın MilkLab34 Ltd. Şti.’ne ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Üye/kullanıcı, MilkLab34 Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri vb. çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.1.11. Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı MilkLab34 Ltd. Şti.’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. MilkLab34 Ltd. Şti. üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.1.12 . Üye/kullanıcı ve MilkLab34 Ltd. Şti. bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

4.1.13. Üye/kullanıcı, MilkLab34 Ltd. Şti.’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üye/kullanıcıya aittir.

4.1.14. Her türlü “Üyelik”, “Kullanıcı” ve “Alıcı”lığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" şartıdır. Üye/Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve "Kullanıcı Sözleşmesi 'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıc

ının, uygulamaya kayıt olduğu ve MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; MilkLab34 Ltd. Şti., ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dâhil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.2. MilkLab34 Ltd. Şti.’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. MilkLab34 Ltd. Şti., “KIDOFUN” üzerinden üye/kullanıcının üyelik talebi üzerine taahhüt ettiği hizmetleri sağlayacaktır. Kidofun ’in taahhüt ettiği hizmet; Uygulama Kullanıcıları için etkinlikleri sunmak, etkinlik mekan/firmaları için etkinliklerinin mobil uygulama üzerinde yayınlanması anlamına gelir.

4.2.2. Üyelik ücretsizdir.

4.2.3. Üyelik talebinin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra MilkLab34 Ltd. Şti., üye/kullanıcı detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini üye/kullanıcıya iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu üye/kullanıcı sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

4.2.4. Üye/kullanıcı hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

4.2.5. MilkLab34 Ltd. Şti., "KIDOFUN"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üye/kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır MilkLab34 Ltd. Şti. bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler/kullanıcılar, MilkLab34 Ltd. Şti.'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından yapabilir. MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler/kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin/kullanıcıların kendilerine aittir.

4.2.6. Üye/kullanıcı hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan MilkLab34 Ltd. Şti.'ne herhangi bir kusur iletilemez. MilkLab34 Ltd. Şti. sayfaları göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya üye/kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. MilkLab34 Ltd. Şti. üye/kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya MilkLab34 Ltd. Şti.'nin kendi veya üye/kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. MilkLab34 Ltd. Şti.'nin hukuka aykırılık teşkil eden fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Üyeye/kullanıcıya haber vermeden üyeliğini silmek hakkına sahiptir.

4.2.7. “KIDOFUN” üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MilkLab34 Ltd. Şti.'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.8. MilkLab34 Ltd. Şti., "KIDOFUN"da yer alan üye/kullanıcı bilgilerini, ve üyelerin/kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.2.9. Üyenin/kullanıcının, üye/kullanıcı kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, "KIDOFUN"un reklâmının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.

4.2.10. Teknik sorunlardan "KIDOFUN"un yayınında çeşitli nedenlerle kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üyenin/kullanıcının yaşayacağı sorunlardan MilkLab34 Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

4.2.11. "KIDOFUN"da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal MilkLab34 Ltd. Şti.’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

4.2.12. MilkLab34 Ltd. Şti., üye/kullanıcı tarafından talep edilmiş, üyelik onaylandıktan sonra sunmaya başladığı hizmetlerinin verilmesi işini yürütecektir. Üyelik zamanı sinirsizdir.

4.2.13. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle mobil uygulama ve internet sitesi içerisinde MilkLab34 Ltd. Şti. kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. MilkLab34 Ltd. Şti. üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukluların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MilkLab34 Ltd. Şti.’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.14. MilkLab34 Ltd. Şti., uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren üye/kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

4.2.15. MilkLab34 Ltd. Şti., işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, mobil Uygulama veya internet sitesini durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, mobil uygulama ve internet sitesinde yayım anında yürürlüğe girer. Üye/Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

4.2.16. MilkLab34 Ltd. Şti. gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

5. Sunulacak Hizmetler

MilkLab34 Ltd. Şti., “KIDOFUN Uygulaması” vasıtasıyla üye/kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu uygulama ücretsizdir. MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından bu uygulama ile üye/kullanıcılara, İstanbul ili dahilinde yer alan çocuk etkinlik bilgilerini sunar. Kidofun mobil uygulama kullanıcısı ebeveynler ile etkinlik mekan/firmalarını buluşturan bir platformdur. Bu nedenle üye/kullanıcı olarak nitelendirilen her iki taraf da KIDOFUN’in farklı hizmetlerinden yararlanır. Mobil uygulama kullanıcısı veya internet sitesi kullanıcıları İstanbul ili dahilindeki çocuk etkinliklerinden detaylı şekilde mobil uygulama üyelikleri sayesinde haberdar edilir. Üye/kullanıcı etkinlik mekan/firmaları KIDOFUN üzerinden etkinliklerini duyurur, yayınlar. MilkLab34 Ltd. Şti, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6. Gizlilik

6.1. Mobil uygulama ve internet sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle üye/kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) MilkLab34 Ltd. Şti.’ye vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde üye/kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından talep edilen bilgiler veya üye/kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; MilkLab34 Ltd. Şti. ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.

6.2. MilkLab34 Ltd. Şti. işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini MilkLab34 Ltd. Şti.’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda MilkLab34 Ltd. Şti. işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

6.2.1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

6.2.2. İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

6.2.3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,

6.2.4. Üyelerin/kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için kişisel bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

6.2.5. MilkLab34 Ltd. Şti. 7.1. hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. MilkLab34 Ltd. Şti.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama'ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda MilkLab34 Ltd. Şti.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır

7. Askıya alınma

7.1. MilkLab34 Ltd. Şti.’ndeki kayıt bilgilerinizin ve yayınlanan bilgileriniz, sitenizin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız etkinlik/ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde bulundurduğunuz bilgilerin, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.) sahte, çalıntı olmaması, hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi pornografi veya çıplaklık içermemesi site üyelerine/kullanıcılarına istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanılmaması gerekmektedir.

7.2. Yukarıdaki haller gerçekleşirse, durumun devam süresince üye/kullanıcı adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. "KIDOFUN"un (tasarımı, markası, metni, genel görünümü, ikonları, her türlü teknik veri, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları MilkLab34 Ltd. Şti.’ne aittir ve/veya MilkLab34 Ltd. Şti. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Bu sebeple, söz konusu elemanlar ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde koruma altındadır. Üyeler/kullanıcılar, "KIDOFUN"dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve MilkLab34 Ltd. Şti."nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının MilkLab34 Ltd. Şti."nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MilkLab34 Ltd. Şti."nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler/kullanıcılar MilkLab34 Ltd. Şti."nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

8.2. Üye/kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyet hukukuna tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları üyeye/kullanıcıya ait olup, üye/kullanıcı, MilkLab34 Ltd. Şti.’ne söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim şekilleri de dâhil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dâhil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkı vermiştir.

8.3. Üyelerin/kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dâhil, MilkLab34 Ltd. Şti.’nin uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye/kullanıcı sorumlu olacaktır.

9. Sözleşme Değişiklikleri

MilkLab34 Ltd. Şti. günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu üyelik/kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, mobil uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu üyelik/kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik/kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Kayıtların Geçerliliği

Üye/kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda MilkLab34 Ltd. Şti.’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11. Üyeliğin Sona Ermesi

KIDOFUN’a üye/kullanıcı olarak kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki kuralları içeren anlaşma, KIDOFUN tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilebilir. Aynı şekilde siz de herhangi bir zamanda KIDOFUN’u bilgilendirmeniz durumunda 24 saat içinde üyeliğiniz iptal edilecek ve bu sözleşme sonlandırılmış sayılacaktır. Son bulma durumunda, KIDOFUN sayfalarına, uygulamasına ve hizmetlerine erişme yetkiniz artık yoktur.

12. Sözleşmenin Feshi

12.1. İşbu sözleşme üye/kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üye/kullanıcının üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

12.2. Uygulama üye/kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, MilkLab34 Ltd. Şti. üyelik/kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, MilkLab34 Ltd. Şti.’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır; i- Üye/Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması, ii- Üye/Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, iii- Üye/Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

13. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MilkLab34 Ltd. Şti. işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MilkLab34 Ltd. Şti. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MilkLab34 Ltd. Şti."nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MilkLab34 Ltd. Şti."nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

14. İletişim ve bilgi adresleri

14.1. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar mobil uygulama ve internet sitesi üzerinde doldurulmuş üyelik formlarında beyan edilen/ belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

14.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

14.3. MilkLab34 Ltd. Şti. sözleşme süresi içinde üye/kullanıcıya tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar gönderebilir. Üye/kullanıcı söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

15. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

15.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15.3. İşbu Sözleşme, 15 (on beş) maddeden oluşmakta olup üyenin/kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.